Step Up

Et 12-ugers kursus for at bryde dårlige vaner

SLIP de dårlige vane

Step up er et program, som skal give unge mulighed for at komme af med destruktive adfærdsmønstre. Det kan være alt fra lavt selvværd, frygt, jalousi eller vrede til afhængigheder af sociale medier, streaming, porno, cigaretter, alkohol m.m. I Step Up bruger vi de 12 trin, som har vist sig at være et meget effektivt redskab, til at komme af med afhængigheder eller anden destruktiv adfærd og er kendt fra sammenhænge som fx Anonyme Alkoholiker.

HVORFOR Step Up?

Flere undersøgelser i de senere år peger på at et stigende antal unge i Danmark, mistrives og mangler redskaberne, til at kunne håndtere en kompleks ungdomskultur. Step Up er et forløb, baseret på kristne værdier, der skal hjælpe unge til at bryde deres destruktive tanke- og handlingsmønstre og komme af med følelser som skyld og skam.

Step Up er udviklet til aldersgruppen 16 år +. Og er til alle som har lyst til at arbejde med sig selv og komme af med deres dårlige vaner eller tanker. Vi ønsker ved hjælp af Step Up materialet, at give de unge redskaber til, at kunne arbejde med det der kan være svært og finde frihed fra destruktive adfærdsmønstre.